Bộ Xây dựng siết chặt năng lực chủ đầu tư để thoát nạn quy hoạch treo

( 01-04-2020 - 12:44 PM ) - Lượt xem: 1217

Cử tri tỉnh Bình Dương mới đây có kiến nghị gửi tới Quốc hội đề nghị trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp

Bộ Xây dựng siết chặt năng lực chủ đầu tư để thoát nạn quy hoạch treo

 

     Cử tri tỉnh Bình Dương mới đây có kiến nghị gửi tới Quốc hội đề nghị trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc biệt tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

 

     Bên cạnh đó, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn đảm bảo tính khả thi.

 

 

     Về vấn đề này, Bộ Xây dựng nói rõ, quy hoạch treo là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được một số nội dung quy hoạch. 

 

     Bộ Xây dựng khẳng định, đây là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi hợp pháp, cuộc sống người dân mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của đô thị và gây bức xúc trong xã hội.

 

     Để hạn chế tình trạng quy hoạch treo, Bộ Xây dựng khẳng định cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

 

     Cụ thể, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp với các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển theo đô thị theo quy hoạch được duyệt.

 

 

     Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư, nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý; tổ chức tư vấn đối với chất lượng quy hoạch.

 

     Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư xã hội hóa và đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, PPP,...) cho việc đầu tư các công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.

 

     Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

 

     Đối với chính quyền địa phương, cần rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

 

     Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Các Tin Tức Khác

© 2019 Copyright Công Ty TNHH Giàn Giáo Hùng Cường. All right reserved. Design by Nina.vn
chat Zalo
chat facebook